La nostra missió

Celler Gaietà Bonvehí neix per aportar al mercat de vins i begudes catalans productes que cobreixin les expectatives de la societat actual: modernitat, qualitat i diferenciació a un preu adequat. Perquè el vi forma part de la nostra cultura i ha d’adaptar-se als canvis del moment, de l’ara sense perdre la tradició de l’autèntica terra.

La nostra visió

Tenir un producte únic és tan important com saber comunicar-ho. Per això les nostres marques tenen un alt valor afegit per als nostres col·laboradors i clients, ja que apostem per una comunicació 360o, que engloba tot amb el mateix detall. No solament cuidem les matèries primeres sinó el disseny, la comercialització i la comunicació.

Missió, Visió, Valors
Valors
Treball en equip

Constant comunicació i diàleg intern i extern.

Compromís ètic

Honradesa, honestedat, ecologia, sostenibilitat en tots els processos.